فرمانده قطعه ی واکنش امنیت ملی و دو طالب مسلح در بادغیس کشته شدند

در تازه ترین درگیری ها در ولسوالی قادس فرمانده قطعه ی واکنش سریع ریاست امنیت ملی ولایت بادغیس و دو طالب مسلح کشته شدند.

» ادامه

طالبان مسلح یک باشنده ی قادس را تیر باران کردند

گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح شب گذشته یک باشنده ی ولسوالی قادس را از خانه اش بیرون کرده و به گلوله بستند.

» ادامه