خصومت های شخصی در جوند؛ جان یک باشنده این ولسوالی را گرفت

یک عضو شورای ولایتی ولایت بادغیس؛ از کشته شدن یک باشنده ولسوالی جوند در مربوطات این ولسوالی خبر میدهد.

» ادامه