یک شبکه آب آشامیدنی با هزینه ۸ میلیون افغانی در قلعه نو افتتاح گردید

مسوولان در موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان از گشایش و بهره برداری یک پروژه شبکه آب آشامیدنی صحی درمربوطات شهر قلعه نو این ولایت خبر میدهند.

» ادامه