آلبوم تصاویر از جریان تظاهرات باشندگان بادغیس در اعتراض به توقف کار سرک حلقوی

باشندگان ولایت بادغیس برای سومین روز در اعتراض به توقف کار سرک حلقوی و بی توجهی حکومت مرکزی شاهراه بادغیس – هرات را به روی ترافیک و عابرین بستند. صدها […]

» ادامه

باشندگان بادغیس؛ در سومین روز اعتراض شان شاهراه بادغیس – هرات را مسدود کردند

باشندگان بادغیس برای سومین روز در واکنش به آنچه بی توجهی حکومت مرکزی نسبت به اجرای پروژه های زیر بنایی به ویژه سرک حلقوی می خوانند مظاهره کردند.

» ادامه