آلبوم تصاویر از جریان تظاهرات باشندگان بادغیس در اعتراض به توقف کار سرک حلقوی

باشندگان ولایت بادغیس برای سومین روز در اعتراض به توقف کار سرک حلقوی و بی توجهی حکومت مرکزی شاهراه بادغیس – هرات را به روی ترافیک و عابرین بستند. صدها […]

» ادامه