انفجار ماین کنار جاده ای در قادس سه مامور پولیس را زخمی ساخت

فرمانده پولیس ولایت بادغیس از زخم برداشتن سه مامور پولیس ملی در نتیجه انفجار یک حلقه ماین کنار جاده ای در مربوطات ولسوالی قادس خبر میدهد.

ژنرال عبدالروف تاج فرمانده پولیس بادغیس میگوید؛ این رویداد عصر روز گذشته (جمعه) در حالی بوقوع می پیوندد که شماری از قطعات فرماندهی کندک ریزف عملیاتی پولیس امنیه روانه منطقه خیرخانه ولسوالی قادس این ولایت بودند که در عرض راه با یک حلقه ماین تعبیه شده از قبل برخورد مینمایند.

ژنرال تاج می افزاید که؛ در این رویداد سه مامور پولیس زخمی و یک موتر نوع رنجر مربوط به این نیروهای نیز تخریب گردیده است.

فرمانده پولیس بادغیس؛ طالبان مسلح را مسوول تعبیه این ماین گذاری اعلام داشته که پیش از این نیز چنین اعمال را در برابر نیروهای امنیتی راه اندازی و اجرا نموده اند.

آقای تاج می افزاید که؛ قطعات فرماندهی کندک ریزرف عملیاتی پولیس امنیه بادغیس جهت اکمال و تبدیلی برخی از ماموران پولیس ملی مستقر در خیر خانه؛ به این منطقه اعزام شده بودند.

این درحالیست که قبل از این نیز قطعات اعزامی پولیس ملی در منطقه خیرخانه ولسوالی قادس این ولایت در چندین نوبت شاهد رویداد های مشابه بوده که با تلفات وخسارات ی برای ماموران پولیس ملی به همراه بوده است.

خبر : عبدالله اخلاقی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.