افراد بازداشت شده از سوی طالبان مسلح در مسیر قادس قلعه نو دوباره رها شدند

بر اساس گزارش ها؛ طالبان مسلح 5 تن را که دو روز پیش از مسیر راه قلعه نو – قادس ربوده بودند، امروز آزاد کردند.

سرپرست فرماندهی پولیس قادس با تایید این خبر می گوید این 5 نفر با پا در میانی محاسن سفیدان از سوی طالبان مسلح آزاد ساخته شدند.

محمد شاه حنظله می افزاید که طالبان مسلح این افراد را دو روز قبل از منطقه قرچغی در حالی که از قادس به سوی قلعه نو در حرکت بودند از موتر حامل شان پیاده کرده و با خود به سمت پایگاه شان منقل کردند که از این میان 2 تن دیروز و متباقی امروز رها شدند.

به گفته سرپرست فرماندهی پولیس قادس؛ این افراد به گونه ی اشتباهی از سوی طالبان به جای افرادی دیگری که گویا هدف اصلی این گروه بودند به اسارت گرفته شده بودند.

منطقه قرچفی در مسیر راه قلعه نو-قادس موقعیت داشته و در همین نزدیکی برای چند روز در تصرف طالبان مسلح در آمده بود که طی عملیات نیرو های امنیتی دوباره تصرف گردید.

 

 

خبر: ناصر اشکان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.