سه طالب مسلح در جریان کار گذاری و انفجار ماین در مقر کشته و زخمی شدند

گزارش ها از ولسوالی مقر بادغیس حاکی ست که سه تن از طالبان مسلح در جریان کار گذاری ماین دست داشته شان کشته و زخمی شدند. سر پرست ولسوالی مقر […]

» ادامه