آغاز پروگرام “حفظ و مراقبت” از سوی برنامه همبستگی ملی در بادغیس

مسوولان دفتر همبستگی ملی در بادغیس از آغاز کار  پروگرام جدید “حفظ و مراقبت” در چهار ولسوالی این ولایت خبر می دهند.

» ادامه

یک شهروند ایران به ظن همکاری با طالبان از سوی امنیت ملی باز داشت شد

ریاست امنیت ملی بادغیس از باز داشت یک شهروند ایرانی به اتهام همکاری با طالبان و آموزش کار گذاری ماین های کنار جاده ای خبر میدهد.

» ادامه