ماموران سه پاسگاه پولیس ملی در بالامرغاب؛ قبل از پیوست به طالبان بازداشت شدند

گزارش ها از ولسوالی بالامرغاب حاکی است که ماموران 3 پاسگاه امنیتی پولیس ملی که قصد پیوستن به گروه طالبان را داشتند؛ قبل از ترک پاسگاه های مربوطه از سوی […]

» ادامه