طالبان مسلح؛ پنج مسافر را در مسیر قادس – قلعه نو با خود بردند

طالبان مسلح در تازه ترین رویداد پنج مسافر را از مسیر جاده قادس- قلعه نو از موتر حامل شان پیاده و سپس با خود بردند.

سرپرست ولسوالی قادس با تایید این خبر می گوید که؛ این باشندگان بامداد امروز (شنبه) از منطقه قرچغی و مسیر راه قادس- قلعه نو  از سوی افراد طالبان مسلح گرفتار و به منطقه نا معلومی انتقال داده شده اند.

مرزا علی بیدار سرپرست ولسوالی قادس گفت؛ که این افراد از مرکز قادس روانه ی شهر قلعه نو بودند که در عرض راه از سوی طالبان مسلح متوقف و گرفتار می شوند.

منطقه قرچفی در مسیر راه قلعه نو-قادس موقعیت داشته و در همین نزدیکی برای چند روز در تصرف طالبان مسلح در آمده بود که طی عملیات نیرو های امنیتی دو باره تصرف گردید.

گفته میشود که؛ افراد باز داشت شده از سوی طالبان، افراد عادی بوده و هیچ سمت / موقعیت رسمی در دولت و موسسات غیر دولتی نداشته اند.

سرپرست ولسوالی قادس اضافه نمود که؛ چهار تن دیگری را که طالبان با این افراد گرفته بودند، دوباره رها کردند.

به گفته ی ولسوال قادس، از سر نوشت این افراد تا اکنون خبری در دست نیست، اما تلاش های محاسن سفیدان و ماموران پولیس برای رهایی آنان نیز جریان دارد.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.