سه طالب مسلح در جریان کار گذاری و انفجار ماین در مقر کشته و زخمی شدند

گزارش ها از ولسوالی مقر بادغیس حاکی ست که سه تن از طالبان مسلح در جریان کار گذاری ماین دست داشته شان کشته و زخمی شدند.

سر پرست ولسوالی مقر با تایید این خبر می گوید که بعد از ظهر امروز 3 فرد وابسته به طالبان مسلح در منطقه “میرانزایی” این ولسوالی در حال کار گذاری ماین کنار جاده ای بودند که در پی انفجار آن 1 تن کشته و 2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

حاجی وارث اضافه می کند این افراد می خواستند با تعبیه ی ماین دست داشته شان نیرو های امنیتی را آماج قرار دهند که خود قربانی این ماین می شوند.

سر پرست ولسوالی مقر از کشف و خنثی سازی یک ماین دیگر کنار جاده ای از سوی نیرو های امنیتی در همین موقعیت نیز خبر می دهد که از سوی افراد یاد شده چند ساعت قبل از این رویداد کار گذاری شده بود.

گفته می شود که این ماین ها از سوی طالبان در موقعیتی کار گذاری می شوند که با پاسگاه پولیس ملی فاصله چندانی ندارد و شماری از ماموران پولیس در آنجا مصروف تامین امنیت می باشند.

طالبان در مورد رویداد ذکر شده تا اکنون اظهار نظری نکرده اند.

نفرات طالبان در گذشته نیز در نتیجه رویداد های مشابه متحمل تلفات شده اند.

منطقه میرانزایی در فاصله 5 کیلو متری شرق مرکز ولسوالی مقر موقعیت دارد.

 

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.