ده ها زندانی در بادغیس؛ در انتظار آزادی به سر می برند

ده ها تن از زندانیان مرکز ولایت بادغیس با وجود اینکه چندین ماه از مدت حبس آنان گذشته است، اما همچنان در پشت میله های زندان مرکزی این ولایت به سر می برند.

شماری از این زندانیان در تماس با خبرگزاری نریمان میگویند؛ با جود اینکه از مدت حبس / زندانی بودن آنان چندین ماه گذشته است، اما آنان همچنان پشت میله زندان و با کمترین امکانات شب و روز خویش سپری مینمایند.

این زندانیان مدعی اند که مراحل رسیدگی به پرونده های آنان عمدتا زمان گیر بوده و در حال حاضر نیز منتظر مواصلت پرونده های خویش از مرکز ( کابل ) به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس میباشند.

آنان؛ نبود آب اشامیدنی صحی، دستگاه های سرد کننده و برق را از جمله سایر مشکلات و چالش میدانند که زندانیان در زندان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با آن روبرو میباشند.

گفته میشود که نزدیک به چهل تن از زندانیان در زندان قلعه نو؛ مرکز ولایت بادغیس، مدت حبس خویش سپری نموده اما همچنان در زندان به سر می برند.

هر چند زندان مذکور تاکید می ورزند که چندی پیش بدنبال اعتراض های آنان؛ محمد انور اسحاق زی والی بادغیس وعده رسیدگی بموقع پرونده های ایشان را داده بود اما تا کنون کاری دراین مورد صورت نگرفته است.

در همین حال والی بادغیس در گفتگوی با نریمان میگوید که به زودترین فرصت مشکل زندانیانی که  دوره حبس شان را تمام نموده و در بند بسر میبرند؛ حل خواهد کرد.

محمد انور اسحاق زی اضافه میکند که برای حل این مشکل؛ مکررا با مرکز و اداره دادستانی در بادغیس در تماس بوده است.

همزمان با آن رئیس اداره دادستانی استیناف ولایت بادغیس؛ تاخیر در رسیدگی پرونده های زندانیان را ” حجم بالای و دشواری در کار بررسی پرونده ها ” این زندانیان توصیف میکند.

دوست محمد ” محمدی” رییس دادستانی استیناف بادغیس؛ هر گونه تعلل و کم کاری را در این زمینه رد نموده و می افزاید که پیوسته پرونده ها و مکاتب ارسالی مرکز را در پیوند به سرنوشت این زندانیان بررسی و اجرا مینمایند.

آقای محمدی؛ شکایت ها و انتقاد های زندانیان در زندان مرکزی بادغیس را یک مسئله سراسری دانسته که در تمام زندان های کشور وجود دارد.

در همین حال محمد رفیق شهیر یک تن از حقوقدانان در غرب کشور؛ موجودیت فساد را در اداره های عدلی از یکی اساسی ترین مشکلات در این حوزه اعلام داشته و مدعی است ؛ با وجود اینکه روسایی اداره عدلی و قضایی کشور تغییر و تبدیل شدن ولی با آنهم تغییرات در سطح این اداره ها محسوس و قابل لمس نیست.

قابل یاد اوری است که در حال حاضر 225 تن به شمول 18 بانو به اتهامات و جرایم مختلف در زندان مرکزی بادغیس به سر می برند.

گزارش: ناصر اشکان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.