آغاز پروگرام “حفظ و مراقبت” از سوی برنامه همبستگی ملی در بادغیس

مسوولان دفتر همبستگی ملی در بادغیس از آغاز کار  پروگرام جدید “حفظ و مراقبت” در چهار ولسوالی این ولایت خبر می دهند.

انجنیر محمد هارون انیس مسئول ولایتی دفتر همبستگی ملی در بادغیس می گوید که؛ پروگرام حفظ و مراقبت این برنامه به منظور جلوگیری از فرار جوانان به خارج از کشور، ایجاد شغل برای صلح واحیای مجدد پروژه های آسیب دیده در 236 شورای انکشافی ولسوالی های مقر، آبکمری، قادس و قلعه نو راه اندازی گردیده است.

انیس گفت؛ قرار است صد ها تن به طور مستقیم وغیر مستقیم از مزایای پروگرام فرعی حفظ و مراقبت برنامه همبستگی ملی در قُرا و قصبات تحت پوشش این پروگرام در بادغیس مستفید شوند.

در یک خبر دیگر برنامه ی همبستگی ملی در بادغیس 8 پروژه ی انکشافی را به ارزش بیشتر از 13 میلیون افغانی در شهر قلعه نو به بهره برداری سپرده است.

به گفته مسوول ولایتی دفتر همبستگی ملی در بادغیس؛ این پروژه ها شامل دیوار گابیونی، اعمار سرک ها، اعمار پلچک ها، شبکه های آبرسانی و مراکز اجتماعی می شود که از دو سال بدین سو تحت کار بوده و اخیرا به بهره برداری سپرده شد.

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.