یوسف پشتون؛ از”بسته شدن قرارداد های ولایتی” در کابل انتقاد کرد

مشاور ارشد رییس جمهوری در امور ساختمانی وسرک سازی امروز شنبه وارد شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس گردید.

گفته میشود مشاور ارشد رییس جمهوری غنی؛ جهت مطالعه نیمه تمام ماندن چندین پروژه اعمار مراکز صحی در بخش های مختلف این ولایت؛ به قلعه نو سفر نموده است.

محمد یوسف “پشتون” مشاور ارشد رییس جمهوری کشور در امور ساختمانی و سرک سازی؛ نسبت به اعلان گذاری انعقاد قرار داد  پروژه های ولایتی در کابل انتقاد نموده و ادامه این روند را چالش بر انگیز دانسته است.

آقای پشتون بر” بسته شدن قراردادها ” پروژه های ساختمانی در سطح ولایت ها تاکید نموده و خاطرنشان نمود که گزارش مطالعات سفرش را به رییس جمهوری ارایه خواهند کرد.

اعمار ساختمان های مراکز صحی بویه ششمینی، مرکز قادس، مرکز جوند و منطقه کندلان قلعه نو از جمله پروژه های محسوب میشوند که کار ساخت آنها از چندین سال به اینطرف آغاز و تا اکنون نیمه تمام مانده است.

مشاور ارشد رییس جمهوری در امور ساختمانی و سرک سازی؛  با شماری از شهروندان بادغیس نیز دیدار نموده و در پیوند به آغاز مجدد کار پروژه اسفالت سرک لامان- قیصار و پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز این ولایت متعهد گردید.

مشاور رئیس جمهوری کشور در حالی وعده رسیدگی و انتقال مشکلات شهروندان بادغیس را میدهد که پیش از این نیز هیئت های بلند پایه به شمول رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار از بادغیس؛ تعهد های در ارتباط به تامین امنیت، مبارزه با فساد اداری، آوردن برق، تکمیل سرک حلقوی در مربوطات این ولایت و تامین آب اشامیدنی صحی داده که تا اکنون جامه ی عمل نپوشیده است.

خبر: مریم صفدری

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.