محکمه صحرایی یک جوان از سوی طالبان در آبکمری

در پی تازه ترین موارد محاکم صحرایی، گروهی از طالبان مسلح یک پسر جوان 22 ساله را به جرم فرار دادن یک دختر از منزل اش تازیانه “دره” زدند.

مسوولان محلی در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس با تایید این خبر می گویند؛ این پسرجوان که عبدالکریم نام دارد با دختری 16 ساله ی از باشندگان این ولسوالی به قصد ازدواج پا به فرار نهاده که از سوی افراد وابسته به طالبان گرفتار و محاکمه میشود.

عبدالعظیم کریمی ولسوال آبکمری اظهار می دارد که؛ طالبان مسلح بعد از گرفتاری این دو، تنها پسر را محکمه صحرایی نموده و 75 تازیانه “دره” می زنند.

به گفته ولسوال آبکمری این پسر متاهل بوده و دختر در حالت تجرد به سر می برده است.

براساس اظهارات کریمی؛ طالبان مسلح پس از جاری نمودن حکم بالای پسر جوان مذکور، او را آزاد نمودند.

گفته میشود که طالبان مسلح دختر جوان فراری را بدون هیچ فیصله / محکمه ی به خانواده ی آن تسلیم نموده اند.

 

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.