طالبان مسلح؛ بخشی از مسیر جاده قلعه نو – قادس را تصرف نمودند

شماری از باشنده گان ولسوالی قادس ولایت بادغیس از تصرف بخشی از مسیر جاده قلعه نو – قادس؛ در منطقه موسوم به قرچغی بدست طالبان مسلح خبر داده ومیگویند که؛ […]

» ادامه