بستگان یک پولیس؛ کودک شیرخوار و خانم طالب متهم به “قتل” را کشته و زخمی ساختند

بستگان یک مامور پولیس ملی در ولایت بادغیس؛ کودک سه ماهه یک طالب مسلح را به قتل رسانیده و خانمش را مجروح نمودند.

» ادامه