در تازه ترین خشونت ها در بادغیس؛ پنج تن کشته و زخمی شدند

براساس گزارش ها در تازه ترین درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و ماموران پولیس محافظت عامه در بادغیس؛ سه طالب مسلح و دو مامور پولیس محافظت […]

» ادامه