پاک کاری شهر قلعه نو از وجود کثافات در یک حشر عمومی

مسوولان اداره شهرداری از حشر عمومی به منظوری پاک کاری شهر قلعه نو از وجود کثافات در این شهر خبر می دهند.

این حشر عمومی که بامداد امروز (چهارشنبه) به منظور پاک کاری و پاکسازی شهر از کثافات در جاده های شهر قلعه نو راه اندازی گردیده بود، مسوولان اداره محلی، فعالان جامعه مدنی، نیروهای امنیتی، ورزشکاران و شماری از شهروندان قلعه نو اشتراک داشته و به پاک کاری این شهر سهیم شدند.

امین الله محبت معاون ریاست شهرداری شهر قلعه نو می گوید؛ هدف از راه اندازی این حشر عمومی پاک کاری جاده های شهر قلعه نو از وجود کثافات بوده است.

معاون شهردار قلعه نو می افزاید که؛ این حشر به همکاری و ابتکار اداره حفاظت محیط زیست و شهرداری قلعه نو راه اندازی شده است.

آقای محبت اضافه نمود که؛ با انجام این حشر آنان امیدوار هستند که این فرهنگ در بادغیس نهادینه شود.

وی خاطر نشان ساخت که؛ قرار است پس از این با گذشت هر چند ماه، برنامه های مشابه بطور منظم به خاطر نظافت شهر و حفاظت از محیط زیست با همکاری مردم در قلعه نو راه اندازی گردد.

با این حال شهروندان قلعه نو از راه اندازی این حشر و نهادینه شدن این فرهنگ ابراز خرسندی نموده و اجرای چنین کار های را در حفظ محیط زیست و پاکی شهر موثر میدانند.

محمد صادق یک تن ازشهروندان قلعه نو می گوید که؛ آنان علاوه بر وظایف رسمی شان، علاقه مندی زیادی برای اشتراک در چنین روندهای را دارند.

وی پاک نگهداشتن محیط و شهر را از وجایب ملی و ایمانی شهروندان میداند.

قلعه نو شهر کوچکی ست که با ترویج فرهنگ پاک کاری؛ این شهر از وجود کثافات و مشکلات زیست محیطی در امان خواهد بود.

خبر : ناصر اشکان

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.