طالبان مسلح؛ سه تن را به اتهام” انجام سرقت های مسلحانه ” در آبکمری گرفتار نمودند

طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس؛ سه باشنده این ولسوالی را به اتهام انجام سرقت های مسلحانه گرفتار نمودند.

براساس گزارش ها؛ طالبان مسلح در حالی مبادرت به گرفتاری این افراد می ورزند که گفته می شود، اخیرا شماری از باشندگان آبکمری از دست داشتن افراد مذکور در انجام سرقت های مسلحانه در این ولسوالی به طالبان شکایت نموده بودند.

مسوولان محلی در آبکمری ضمن تائید این رویداد میگویند؛ این افراد ساعات اولیه بامداد امروز (پنج شنبه) از منطقه ی موسوم به “کنه قل” توسط افراد طالبان مسلح گرفتار و به منطقه نا معلومی انتقال شدند.

عبدالعظیم کریمی ولسوال آبکمری گفت؛ افراد مذکور روانه ساحات جنگل پسته این ولسوالی بوده اند که در عرض راه از سوی طالبان مسلح گرفتار می شوند.

کریمی نیز تائید می کند که؛ این افراد همواره مسلح بوده و در اغلب سرقت های مسلحانه در مربوطات این ولسوالی دست داشته اند.

گفته میشود منطقه “کنه قل” در فاصله ی 20 کیلو متری شمال مرکز ولسوالی آبکمری موقعیت داشته و طالبان مسلح در آن محل حضور گسترده دارند.

این در حالیست که پیش از این نیز شماری از باشندگان بخش های دیگر این ولایت که از عدم رسیدگی به شکایات و عرایض شان از ادرس دولت ناامید شده بودند، به طالبان مسلح مراجعه نمودند.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.