برای اولین بار از آخرین چهارشنبه سال در باغیس تجلیل شد

چهار شنبه سوری “چهار شنبه سرخ”؛ آخرین چهار شنبه ی از سال هجری است که برخی آن را آیین کهن آریایی می دانند، و اما از این روز برای اولین بار در زادگاه اولین شاعر زبان پارسی دری ( حنظله بادغیسی ) تجلیل شد.

شماری از جوانان فرهنگی بادغیس برای تجلیل از “چهار شنبه سوری”؛ شامگاه چهارشنبه آتش افروختند.

این جوانان که تعداد شان به بیشتر از 20 تن می رسید؛ برای اولین بار چهار شنبه ی را تجلیل کردند که شماری زیادی در مخالفت با این رسم کهن قرار دارند.

به باور این جوانان، چهار شبنه سوری آیین کهنه ی بجا مانده از نیاکان شان بوده و جزئی از فرهنگ اصیل این جغرافیا به شمار می رود.

این فرهنگی یان تجلیل از چهار شنبه سوری و آن هم برای اولین بار در بادغیس را شکستن تابویی میدانند که به گفته ی شان خیلی وقت ها قبل باید می شکست.

این فرهنگی یان می گویند امیدوار هستند که در سال های بعد، چهار شنبه سوری را بزرگتر و با شکوه تر تجلیل کنند.

و اما این روز و این رسم در تمام کشور و بیشتر در باغیس مخالفان زیاد و سر سختی نیز دارد و تجلیل از چنین مناسبتی در جامعه ی سنتی مانند بادغیس مشکل می نماید.

بیشتر علما و روحانیون تجلیل از این روز را سخت انتقاد می کنند و به عقیده ی شان این مناسبت در چهار چوب اسلام هیچ جایگاهی ندارد.

مخالفانی که تنها به انتقاد بسنده نکرده و بیشتر کوشش بر ممانعت از چنین مناسبت های دارند.

گفتنی ست که از چهار شنبه ی سوری در باغیس در اوج انتقادات سخت سنتی تجلیل می شود، انتقادات که به باور موافقان تجلیل از این روز چیزی به جز از سخت گیری های بی مورد نیست.

خبر: ناصر اشکان

ویراستار: مشعل

12754902_966126626787456_1680385983_o 12422143_966126566787462_773751842_o 10355893_965738010159651_6862882510823491797_n 1613982_965738053492980_5083786752349317463_n 10271495_965738076826311_727903956446895168_n

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.