شهروندان بادغیس: علت سقوط “نوله ی سیاه” عدم مدیریت نیروهای امنیتی بوده است

شماری از باشنده گان شهر قلعه نو مرکز بادغیس از تصرف دوباره ی مناطق “نوله ی سیاه و بند خزک” از سوی طالبان مسلح ابراز نگرانی نموده واز مسوولان می […]

» ادامه