آزادی یک دانش آموز در بند از سوی طالبان مسلح در بالامرغاب

مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب از آزادی یک دانش آموز؛ باشنده این ولسوالی توسط طالبان مسلح خبر میدهند.

» ادامه