سه طالب مسلح و دو منسوب ارتش ملی در ولسوالی های مقر وبالامرغاب کشته شدند

براساس تازه ترین گزارش ها از درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و ماموران پولیس محافظت عامه در بادغیس؛ شش طالب مسلح کشته و زخمی شدند.

» ادامه