متوقف بودن کار پروژه برق موجب خشم شهروندان قلعه نو گردیده است

برق یکی از بزرگترین رویا های شهروندان قلعه نو، رویای که چشمان همه را در انتظارش گذاشته و اما این انتظار پانزده سال به طول کشیده شده است.

شماری از باشنده گان شهر قلعه نو از متوقف بودن کار انتقال پروژه برق از ترکمنستان به این ولایت شکایت نموده و مسئولان محلی را در این کار به بی توجهی متهم میکنند .

داود “تمیم” یک تن از این شهروندان درمصاحبه با خبرگزاری نریمان میگوید؛ کار انتقال برق از یک سال به این سو متوقف بوده و از آغاز مجدد این پروژه خبری نیست.

نشستن در تاریکی ها بیشتر از یک دهه و پرداختن گزاف صرفیه ی برق مواردی اند که شهروندان قلعه نو را به ستوه آورده است.

تمیم  می افزایدکه ؛ پروژه برق یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین پروژه های این ولایت به حساب می آید وباید هرچی زودتر کار این پروژه آغاز گردد.

شهروندان قلعه نو می اضافه که؛ از آغاز و تکمیل شدن این پروژه مایوس ونا امید هستند و در حال حاضر آنان نسبت به ولایات همجوارشان ده ویا بیست برابر پول صرفیه برق را اضافه تر پرداخت می نمایند.

درهمین حال مسئولان آمریت برق بادغیس میگویند که این پروژه دارای سه بخش بوده که بخش سب ستیشن این پروژه 98 فیصد پیش رفته وهمچنان کار احداث شبکه های داخلی شهر نیز که بخش دوم آن است تا پانزده برج حمل تکمیل خواهد شد.

محمد طاهر”عظیمی” آمر برق بادغیس میگوید که ؛ کار روی خط انتقال نیز جریان داشته وصرف دوازده کیلومتر در این مسیر بنا به نا امنی های موجود هیچ کاری انجام نیافته است.

وی میگوید اگر تدابیر امنیتی دراین فواصل اتخاذ شود به زودی برق دراین ولایت وارد خواهد شد.

آمر برق بادغیس افزود که؛آنان در راستای نا امن بودن وعدم سروی این ساحات گزارشهای را به مرکز فرستاده اند اما تا اکنون هیچ دستوری در این راستا دریافت نکرده اند.

برق ترکمنستان که ضلعی از مثلث حیاتی؛ آب و سرک برای بادغیس و بادغیسیان به شمار می رود، اکنون به یک رویای دست نیافتنی برای شهروندان قلعه نو مبدل شده است.

این همه در حالیست که مسئولان ذیربط درست 18 ماه قبل از امروز نوید روشنایی برق را برای شهروندان طی مهلت 6 ماه داده بودند، و اما اکنون از آن وعده بیشتر از یک سال می گذرد و مردم برای ورود برق از ترکمنستان همچنان لحظه شماری می کنند.

قابل ذکر است که یکی از اهداف راه اندازی عملیات نبرد ابر مردان در ولسوالی آبکمری برداشتن تهدیدات امنیتی در امتداد خط برق وارداتی ترکمنستان به بادغیس بوده است.

گزارش: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.