واکنش های مخالف و موافق شهروندان بادغیس؛ در پیوند به تغییر نام شهر ” قلعه نو “

مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس از فیصله ی مبنی بر تغییر نام مرکز این ولایت از سوی ” کمیسیون نام گذاری خیابان های ” خبر می دهند.

رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس می گوید؛ کمیسیون نام گذاری خیابان ها شهر قلعه نو؛ روز شنبه تغییر نام مرکز این ولایت را مطرح نموده و فیصله گردید که؛ شهر ” قلعه نو” به شهر ” حنظله ” تغییر نام یابد.

احمد احسان سروریار رییس اطلاعات و فرهنگ بادغیس؛ استدلال کمیسیون نام گذار خیابان های شهر قلعه نو را مبنی بر تغییر نام فعلی مرکز این ولایت؛ نداشتن ” مناسبت تاریخی ” با گذشته آن بیان می دارد.

آقای سروریارمتعقد است که ظاهرا تبدیل در نام مرکز ولایت بادغیس؛ ” هویت بخشیدن ” بر این جغرافیا می باشد.

این در حالیست که روز گذشته / شنبه در صفحه ی فیس بوک احمد احسان سروریار؛ رییس اطلاعات وفرهنگ بادغیس آمده است که، با تغییر نام مرکز این ولایت به حنظله؛ بادغیس برای بار دیگر هویت فرهنگی و تاریخی خویش را باز می یابد.

اما این فیصله کمیسیون نام گذاری خیابان های شهر قلعه نو؛ با موج ی از دیدگاه های منفی و مثبت شهروندان این ولایت روبرو شده، برخی های از این فیصله استقبال و شماری هم از آن انتقاد می نمایند.

عبدالحیلم یک باشنده شهر قلعه نو؛ با تغییر نام قلعه نو مرکز این ولایت به حنظله مخالف بوده اما می گوید؛ هرگاه خیابان ی از خیابان های این شهر بنام حنظله مسمی گردید؛ تردید نداشته است.

او می افزاید؛ قلعه نو نام زیبایی ست که سال ها می شود، این شهر را به این اسم می شناسند و از سوی حنظله اسم شهری نمی تواند باشد.

عبدالستار یکی دیگر از شهروندان قلعه نو؛ از آنجای که حنظله بادغیسی را نخستین شاعر زبان پارسی دری میداند؛ فصیله اخیر کمیسیون نام گذاری خیابان های شهر قلعه نو را نیک می پندارد.

عبدالستار می افزاید که؛ با تغییر نام شهر قلعه نو به حنظله می شود، از فراموشی این مرد بزرگ ادب جلوگیری کرد.

از سوی دیگر شماری از فعالان جامعه ی مدنی این تصمیم و فیصله کمیسیون نام گذاری خیابان های شهر قلعه ن را غیر ضروری و عجولانه بیان می نمایند.

قابوس جواهر پور یکی از فعالان جامعه ی مدنی در بادغیس؛ در مخالفت با این تصمیم می گوید که هیچ ضرورتی برای تغییر قلعه نو به حنظله حس نمی شود.

آقای جواهر پور این حرکت مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ را ریا کارانه و به گفته خودش اکت خدمت گزاری توصیف می نماید.

جواهر پور از اعضای کمیسیون نام گذاری خیابان ها نیز سخت انتقاد کرده و آنان را به برخورد های سلیقه وی متهم می سازد.

قابل ذکر است که رویکرد جدید اعضای کمیسیون نام گذاری خیابان های شهر قلعه نو؛ در رسانه های اجتماعی و به ویژه در فیس بوک نیز به صورت گسترده دست به دست شده و انرا ” غیرضروری ” و خارج ” صلاحیت ” این کمیسیون دانسته اند.

گفته میشود که در کمیسیون نام گذاری خیابان شهر قلعه نو؛ نمایندگان ی از شورای ولایتی، معارف، اداره مقام ولایت، شبکه نهادهای مدنی، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ حضور دارند.

گزارش : فوزی و اشکان

ویراستار : مشعل

One comment

  • نثاراحمد عزیزی

    به نظر من خوب تر همین است که قلعه نو باقی بماند 
    چون بعداز سال ها دولت مرکزی مارا به رسمیت شناخته 🙁

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.