طالبان یک مکتب نسوان را در مقر انفجار دادند

براساس گزارش ها طالبان مسلح شب (دوشنبه) ساختمان یک مکتب را در ولسوالی مقر ولایت بادغیس با تعبیه یک عدد ماین دست ساز شده انفجار دادند.

» ادامه

واکنش های مخالف و موافق شهروندان بادغیس؛ در پیوند به تغییر نام شهر ” قلعه نو “

مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس از فیصله ی مبنی بر تغییر نام مرکز این ولایت از سوی ” کمیسیون نام گذاری خیابان های ” خبر می دهند.

» ادامه