نگرانی باشندگان بادغیس از افزایش کشت کوکنار

شماری از شهروندان شهر قلعه نو از افزایش کشت کوکنار در بادغیس نگران هستند ومسولان را در راستای جلوگیری از کشت کوکنار به کم کاری متهم میکنند. این شهروندان در […]

» ادامه