در ادامه عملیات” نبرد ابرمردان “؛ چهار طالب مسلح بشمول یک مامور قطعه خاص پولیس کشته شدند

فرمانده عملیات” نبرد ابر مردان ” در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس؛ از کشته شدن دست کم چهار طالب مسلح بشمول یک مامور قطعه خاص پولیس در جریان درگیری های امروز […]

» ادامه