یک باشنده آبکمری از قید گروه طالبان فرار کرد

گزارش ها از ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس از فرار یک باشنده ی که چندی پیش از سوی طالبان مسلح ربوده شده بود حاکیست.

» ادامه