بازداشت سه باشنده بادغیس از سوی ماموران پولیس به جرم قتل یک جوان

فرماندهی پولیس بادغیس از دستگیری سه عضو یک فامیل به جرم قتل یک باشنده شهر قلعه نو خبر میدهد. ژنرال عبدالروف تاج فرمانده پولیس بادغیس باتایید این خبر می گوید […]

» ادامه