عملیات موسوم به نبرد امر مردان 9 طالب مسلح را در آبکمری کشته وزخمی ساخت

گزارش ها از آغاز عملیات نیرو های امنیتی افغان به هدف پاکسازی برخی از مناطق ولسوالی آبکمری حاکی ست. گفته می شود که این عملیات زیر نام “نبرد ابر مردان” […]

» ادامه