انتقاد شهروندان از به “فروش” رسیدن مواد خوراکه تاریخ گذشته در بازار قلعه نو

شماری از شهروندان قلعه نو؛ مرکز ولایت بادغیس از فروش مواد خوراکی تاریخ سپری شده در برخی از دکان های این شهر انتقاد و مسوولان محلی را در زمینه به بی تفاوتی متهم می نمایند.
این شهروندان در صحبت با رادیو نریمان میگویند؛ در شماری زیادی از دکان های شهر قلعه نو مواد خوراکی تاریخ گذشته به فروش میرسد اما هیچ اعتناء از سوی اداره های مربوط محلی صورت نگرفته و یا نمی گیرد.
محمد یونس یک تن از این شهروندان فروش و موجودیت این مواد را در دکان و مارکت های خوراکه فروشی بصورت وافر؛ نگران کننده توصیف نموده و می افزاید که؛ فروش و مصرف مواد تاریخ سپری شده باعث بروز و تسری بیماری های گوناگون میان مصرف کنندگان می گردد.
محمد یونس از مسئولان ریاست های صحت عامه، شهرداری ودیگر مراجع مربوط میخواهد تا از فروش مواد تاریخ گذشته جلوگیری کرده و با کسانی که مبادرت به فروش و نگهداری این مواد می ورزند؛ برخورد جدی و قانونی نمایند.
در همین حال مسوولان صحت عامه بادغیس در صحبت با رادیو نریمان، برخی انتقادهایی شهروندان قلعه نو را پذیرفته اما اضافه میکنند که؛ این ریاست به همکاری دیگر نهاد های مسوول در این زمینه قدم های برداشته و تا حدودی جلو فروش و مصرف مواد تاریخ گذشته را گرفته است.
داکترعبدالغنی تاجک معاون و سرپرست ریاست صحت عامه بادغیس می گوید؛ یک کمیسیون مشتمل بر اداره های مقام ولایت، ریاست های امنیت ملی، دادستانی، صحت عامه و شهرداری قلعه نو ایجاد گردیده و در حال حاضر در این راستا فعالیت دارد.
سرپرست اداره صحت عامه بادغیس اضافه میکند؛ این کمیسیون هر پانزده روز به شکل پیوسته از خوراکه فروشی های در سطح شهر قلعه نو تفتیش می نمایند.
آقای تاجک از شهروندان قلعه نو میخواهد در صورت مشاهده و فروش مواد تاریخ سپری در بازار مسوولان محلی را مطلع سازند.
مسوولان در ریاست شهرداری قلعه نو نیز از نظارت مستمر ماموران این اداره از دکان های خوراکه فروشی در سطح این شهر خبر داده و می افزایند که؛ تیم های نظارت و تفتیش ریاست شهرداری قلعه نو همواره مبنی بر جلوگیری از فروش و موجودیت مواد تاریخ گذشته بر دکان ها نظارت دارند.
با این حال کارشناسان صحی؛ استفاده از مواد تاریخ گذشته را در صحت و تندرستی انسان مضر توصیف نموده و استفاده از آنرا در بروز مسمومیت ها اثر گذار میدانند.
این کارشناسان؛ استفاده دوامدار این مواد را خطرناک اعلام داشته و هشدار می دهند که استفاده از مواد تاریخ گذشته خوراکی امکان تلف شدن مصرف کنندگان را نیز به همراه دارد.
لازم به ذکر است که فروش مواد خوراکی تاریخ سپری شده تنها معضل و نگرانی نبوده بل عرضه داروهای تاریخ گذشته مشکل دیگریست که باشند گان این ولایت با آن روبرو می باشند.
فقر فرهنگی و اقتصادی از دست مشکلات و چالش های محسوب می شوند که عمدتا گریبانگیر جوامع عقب نگهداشته شده ئ مانند بادغیس می باشد.

گزارشگر: عبدالناصر اشکان
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.