عملیات موسوم به نبرد امر مردان 9 طالب مسلح را در آبکمری کشته وزخمی ساخت

گزارش ها از آغاز عملیات نیرو های امنیتی افغان به هدف پاکسازی برخی از مناطق ولسوالی آبکمری حاکی ست.

گفته می شود که این عملیات زیر نام “نبرد ابر مردان” از دیروز بدینسو در بخش های از ولسوالی آبکمری آغاز و تا اکنون هم جریان دارد.

دگروال شیر حمزه دربندی فرمانده این عملیات می گوید که مناطق “شور بند خزک” و “شور مبارکشاه” تا به حال از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است.

به گفته ی دربندی، این عملیات تا اکنون به علاوه ی پاکسازی مناطق یاد شده، هلاکت 5 طالب مسلح به شمول فرمانده یک گروه بنام شیر علی و زخم برداشتن 4 تن دیگر را نیز در پی داشته است.

فرمانده این عملیات از جراحت برداشتن دو مامور پولیس نیز در این نبرد خیر میدهد.

گفتنی ست که عملیات “نبرد ابر مردان” با اشتراک نیرو های ارتش ملی، پولیس ملی، پولیس محافظت، امنیت ملی و نیروهای مردمی حامی دولت راه اندازی شده است.

 

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.