از روز دهقان در شهر قلعه نو تجلیل بعمل آمد

روز دهقان در ولایت بادغیس امروز با حضور شماری از مسوولان محلی , کشاورزان و دهقانان در منطقه ای موسوم به فارم شگوفان این ولایت برگزار شد.

سخنرانان از مخالفین دولت دعوت بعمل آوردند تا به پروسه صلح پیوست شده کشور را از تباهی و ویرانی نجات دهند پدیده منفی زرع کوکنار را حرام خوانده از دهاقین توقع بردند تا از زرع این بته پلید اجتناب نمایند.

به گفته شماری از کشاورزان بادغیس، با وجود اینکه این بهترین روز بخاطر نمایش محصولات شان بود. ولی مسوولان زمینه مارکت را برای آنان فراهم ننموده و این مراسم بسیار ضعیف برگزار گردید.

یکی از رسوم وعنعنه مردم افغانستان بزرگداشت از تحویل سال شمسی با آغاز بهار و تحویل طبیعت است که همه ساله در تمام ولایات کشور با سرور و شادی و بلند نمودن جهنده اجرای نمایشات ورزشی و اتن های ملی محلی دید و بازدید از تفریگاه ها آغاز سال را گرامی میدارند وبهار طبیعت را نمونه از جهش و بیدار شدن از خواب زمستانی میدانند.

نوروز باستانی یکی از جشن های طبیعی اریاییان است که از ۶۰۰۰ قبل تاکنون در سرزمین اریانا (افغانستان قدیم) تجلیل می گردد. نوروز در روز اول حمل سال هجری شمسی که اغاز فصل بهار است جشن گرفته می شود.

خبر : حبیب الله فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.