افراد مسلح ناشناس یک باشنده قلعه نو را به قتل رساندند

فرماندهی پولیس امنیه ولایت بادغیس از کشته شدن یک باشنده قلعه نو مرکز این ولایت توسط  افراد مسلح ناشناس خبر میدهد.

» ادامه