از روز دهقان در شهر قلعه نو تجلیل بعمل آمد

روز دهقان در ولایت بادغیس امروز با حضور شماری از مسوولان محلی , کشاورزان و دهقانان در منطقه ای موسوم به فارم شگوفان این ولایت برگزار شد.

» ادامه