گشایش 24 پروژه عام المنفعه از سوی برنامه همبستگی ملی در بادغیس

مسوولان محلی برنامه همبستگی ملی/ NSP دربادغیس از گشایش 24 پروژه عام المنفعه به ارزش بیش از  28 میلیون افغانی  در دو ولسوالی این ولایت خبر میدهند.

» ادامه