خصومت های شخصی در جوند؛ جان یک بزرگ قومی این ولسوالی را گرفت

براساس گزارش ها از ولسوالی جوند ولایت بادغیس؛ یک باشنده این ولسوالی بامداد امروز یک شنبه درنتیجه حمله افراد مسلح غیر مسوول به قتل رسید.

» ادامه