افتتاح دو پروژه عام المنفعه به ارزش 50 هزار دالر امریکایی در بادغیس

مسوولان محلی ولایت بادغیس از گشایش یک ديوار گابیون به ارزش 25 هزار دالر امریکایی در شهر قلعه نو خبر میدهند.

» ادامه