13 زندانی از زندان مرکزی بادغیس رها شدند

بربنیاد فرمان رییس جمهوری کشور به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان ؛ 13 زندانی امروز از زندان مرکزی ولایت بادغیس رها گردیده که دو خانم نیز شامل این افراد میباشد.

لمری سارمن محمد یوسف آمر ارتباطات محاکم زندان مرکزی ولایت بادغیس میگوید؛ مستفد شوندگان این فرمان به ارتکاب جرایم مختلف مانند زنا ء سوی استفاده از وظیفه مشمول این فرمان بوده اند.

وی افزود؛ افرادیکه امروز آزاد شدند، مدت حبس شان کمتر از یک سال بوده است.

گفته میشود که در حال حاضر در زندان مرکزی ولایت بادغیس 193 زندانی وجود داشته که از این میان 6 نفر آنان زنان میباشند.

خبر : حبیب الله فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.