50 مامور پولیس محلی اسناد فراغت بدست آوردند

براساس اظهارات فرماندهی پولیس امنیه بادغیس؛ امروز پنج شنبه 50 مامور پولیس محلی از مرکز تعلیمی این ولایت فارغ گردیده و اسناد فراغت بدست آوردند.

آمر مطبوعات فرماندهی پولیس امنیه ولایت بادغیس میگوید؛ این افراد مربوط واحد های پولیس محلی ولسوالی مقر میشوند که از یکماه به اینطرف در مرکز تعلیمی فرماندهی پولیس این ولایت آموزش داده میشوند.

سارمن تحصیل حیدری افزودکه؛ افراد مذکور در عرض یکماه گذشته آموزش های اولیه مسلک پولیس را از سوی مربیان داخلی فراگرفته اند.

سارمن حیدری؛ این آموزش ها را در جهت کشف و خنثی سازی ماین های کنار جاده، مقابله با حملات مخالفان مسلح و نظمی دهی قطعات پولیس های محلی سودمند و مهم تلقی مینماید.

ګفته میشود که این 21 دور است؛ مرکز تعلیمی فرماندهی پولیس امنیه بادغیس که ماموران و سربازان پولیس های محلی، ملی و محافظت عامه را فارغ میدهد.

خبر : محمد ناصر امانی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.