آمر برق بادغیس: کاهش بهای تیل؛ هیچ تاثیری تا پایان امسال روی قیمت برق نخواهد داشت

با گذشت نزدیک به دو ماه از افت قابل ملاحظه بهای تیل در بازار های کشور؛ شهروندان بادغیس همچنان باید یک کیلوات برق ماشینی را به 45 افغانی خریداری نمایند.

آمریت برق ولایت بادغیس میگوید؛ قرارداد تدارک مواد سوختی دستگاه های تولید برق این اداره از سوی وزارت انرژی و آب برای 12 ماه با یکی از پیمانکاران واجد شرایط عقد گردیده و کاهش بهای تیل در این مدت هیچ تاثیر روی قیمت ها نخواهد داشت.

محمد طاهر عظیمی آمر برق ولایت بادغیس گفت؛ آنان براساس قرار داد وزارت متبوع خویش؛ در حال حاضر در برابر هر لیتر پترول 66 افغانی میپردازند.

آمر برق بادغیس افزود که؛ کاهش بهای تیل در بازارهای کشور تا پایان امسال هیچ تاثیری روی قیمت برق مصرف کنندگان ندارد.

در همین حال شهروندان قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ بهای هر کیلوات برق را در این شهر به ” شدت زجر آور ” برای خانواده ها توصیف نموده و خاطرنشان میسازند؛ در صورت که اداره برق هزینه ها را کاهش ندهد، آنان حاضر به پرداخت مصارف برق خویش با وضع موجود نیستند.

عبدالغنی یک تن از شهروندان قلعه نو میگوید که دولت باید شرایط را در قراردادها طوری تنظیم نماید که منفعت شهروندان کشور در آن نهفته باشد.

وی می افزایدکه؛ شهروندان بادغیس همواره قربانی تصامیم دولتمردان کابل بوده و باید بهای اعمال آلوده به فساد آنان بپردازند.

همزمان به آن شماری از مختصصان امور اقتصادی، بلند بودن قیمت برق  را یک ضربه بزرگ بر اقتصاد مردم دانسته و می افزایند که؛ از انجایکه اقتصاد شهروندان این ولایت؛ ” اقتصاد معیشتی ” بوده بنابراین برخورد های مشابه میتواند که نظم اقتصادی و اجتماعی شهروندان را برهم زند.

این متخصصان تاکید میورزند که دولت باید بادرنظرداشت وضعیت موجود در کشور و دنیا سیاست های اقتصادی خویش را برای مدت های متفاوت تنظیم نماید.

آنان تاکید میورزند که دولت مرکزی باید تهیه و تدارک برخی نیازهای اداره های محلی را در ولایت ها باید به اداره های مربوط محول نمایند.

ولایت بادغیس از جمله معدود ولایت ها در کشور محسوب میشود که صرف شماری از شهروندان مرکز آن برای چهار ساعت شب هنگام به برق دسترسی دارند.

گزارش: حبیب الله ” فوزی ”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.