قتل یک سرباز پولیس توسط دو دانش آموز یک مدرسه دینی در بادغیس

دو دانش آموز یک مدرسه دینی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس یک سرباز پولیس ملی توسط شلیک گلوله به قتل رساندند.

» ادامه