خشونت های مسلحانه قومی در آبکمری؛ جان یک تن را گرفت

در تازه ترین درگیری های مسلحانه قومی در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس؛ یک باشنده این ولسوالی کشته شده است.

» ادامه