گشایش 51 پروژه عمرانی از سوی برنامه همبستگی ملی در بادغیس

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی کشور در بادغیس از گشایش و بهره برداری 51 پروژه عمرانی در مربوطات سه ولسوالی این ولایت خبر میدهد.

» ادامه