باشندگان مقر: تلاش های دولت در مبارزه با مواد مخدر در بادغیس بی نتیجه بوده است

شماری از باشندگان ولسوالی مقر ولایت بادغیس عملکرد دولت را در پیوند به مبارزه با مواد مخدر را در این ولایت بی نتیجه توصیف داشته و اضافه مینمایند که برنامه […]

» ادامه