شكايات باشندگان بالامرغاب از بلند بودن بهاي مواد نفتي

شماری از باشنده گان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس از بلند بودن قیمت مواد نفتي در این ولسوالی شکایت دارند.

» ادامه