چهار طالب مسلح و یک مامور پولیس مرزی در بالامرغاب کشته شدند

مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگویند؛ بر اثر درگیری نفرات طالبان مسلح و ماموران پولیس مرزی؛ چهار طالب مسلح و یک پولیس مرزی در این ولسوالی کشته شدند.

» ادامه