فارغان دومین دور دانشکده زراعت بادغیس؛ اسناد فراغت بدست آوردند

فارغان دومین دور دانشکده زراعت موسسه تحصیلات عالی ولایت بادغیس، طی همایشی فراغت شان را جشن گرفتند.

رییس موسسه تحصیلات عالی بادغیس میگوید؛ تعداد این فارغان 49 نفر بیان داشته که سه تن از آنان را بانوان تشکیل میدهند.

سلیم غفوری رییس موسسه تحصیلات عالی بادغیس گفت؛ افغانستان از جمله معدود کشور های زراعتی در منطقه بوده و به شدت به افراد مسلکی و متخصص در عرضه زراعت نیازمند است.

غفوری از دولت و نهادهای همکار با آن میخواهد که در جهت پردن خلای تشکیلاتی و استخدام نیروهای کار متخصص و متعهد از این افراد استفاده نمایند.

رییس موسسه تحصیلات عالی بادغیس افزود که در حال حاضر 750 دانشجو در رشته های تعلیم تربیه، اقتصاد و زراعت در موسسه تحصیلات عالی این ولایت مصروف تحصیل میباشند.

خبر: محمد ناصر امانی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.